PRN

Jaarlijkse heffingsbijdrage Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

Door het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN systeem, is besloten om over het 1e kwartaal van 2023 een heffing (recyclingbeheersbijdrage) op te leggen. 

Deze heffing dient ter dekking van de systeemkosten van PRN voor de periode tot medio 2024. Gezien het wettelijke karakter van deze regeling, is afdracht van de heffing aan SVF verplicht en vereist het ons deze bijdrage aan klanten door te belasten. De bijdrage á € 2,50 per 1.000 kg nieuw op de markt / geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen wordt per 1 januari 2023 separaat op iedere factuur vermeld (exclusief BTW).

Met de recyclingbeheersbijdrage zorgen we er met elkaar voor dat schoon en droog oudpapier en -karton voor niet verpakkingen wordt ingezameld en gerecycled. De officiële toelichting van de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) lees je hier.