MVO

Hero Image

IGEPA integreert de concepten ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zeer bewust in haar bedrijfsvoering. Voor ons is dit een continu verbeteringsproces waarbij er gekeken wordt naar de economische, sociale en ecologische overwegingen die vervolgens vrijwillig en systematisch worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering van IGEPA.

 

De drie dimensies welke de leidraad vormen voor het handelen van de onderneming zijn Profit, People en Planet, de zogeheten ‘triple P bottom-line’.

Profit

In een dalende markt slaagt IGEPA erin om een duurzame groei te realiseren door een strategie van diversificatie.

People

IGEPA geeft om mensen. Wij hebben de belangen van zowel werknemers als klanten hoog in het vaandel en bewaken deze bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Planet

IGEPA houdt rekening met de gevolgen van ondernemen voor het milieu. Wil je meer weten over hoe wij hier invulling aan geven? Graag verwijzen wij je naar onze FSC® en PEFC-certificaten.

De drie dimensies ‘Profit, People en Planet’ staan niet los van elkaar maar beïnvloeden elkaar en vullen elkaar aan. Het in acht nemen van deze dimensies gebeurt op geïntegreerde wijze in onze bedrijfsvoering, waarbij het ons doel is hierin een duurzame harmonie te bereiken. MVO behoort dan ook tot de kern van IGEPA. Wij maken ons als bedrijf hard om bedrijfsactiviteiten te ontplooien die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en tot het vervullen van de behoeften van de huidige generatie met respect voor de toekomstige generaties.

Het in acht nemen van deze drie dimensies gebeurt op een geïntegreerde manier. Deze drie dimensies staan namelijk niet los van elkaar maar ze beïnvloeden elkaar en vullen elkaar aan. De uitdaging bestaat erin om een duurzame harmonie te bereiken. Bovendien worden deze drie dimensies systematisch geïntegreerd in de bedrijfsvoering, MVO behoort tot de ‘core business’ van IGEPA. We engageren ons dan ook om bedrijfsactiviteiten te ontplooien die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, tot het vervullen van de behoeften van de huidige generatie met respect voor de toekomstige generaties.

Milieucertificaten

Garantie voor verantwoord bosbeheer

Om generaties lang te kunnen genieten van al het moois dat de natuur ons biedt, is er wereldwijd behoefte aan ecologisch bewuste bedrijfsvoering. IGEPA probeert daar zo actief mogelijk aan mee te werken door zoveel mogelijk impulsen aan de industrie te geven.

Bijvoorbeeld door het behalen van het FSC®-certificaat SCS-COC-004460* en PEFC-certificaat SCS-PEFC/COC-004460.

FSC® staat voor Forest Stewardship Council®. Een product dat het FSC®-keurmerk draagt, zorgt voor een beter beheer van het wereldwijde bosbestand.

Download hier het FSC®-certificaat

Download hier het PEFC-certificaat

 

* Het FSC®-logo identificeert producten die zijn gecertificeerd in overeenstemming met de regels van de Forest Stewardship Council®.