Papiermarkt maart 2022

UPM Communication Papers

Maart 2022

De afgelopen 12 maanden hebben wij van onze leveranciers een golf aan prijsverhogingen moeten accepteren en absorberen. Dit als gevolg van de sterk gestegen kosten van een instabiele energiemarkt, aanvoer van grondstoffen en onzekerheid over het verloop van de pandemie.

Hiermee hebben de papierproducenten in sneltreinvaart de verliezen, die men de afgelopen jaren heeft geleden met extreem lage papierprijzen, geprobeerd te compenseren. De leveranciers die niet alleen papier maken, maar ook pulp produceren, hout verkopen of energie opwekken, hebben de verliezen zelfs kunnen omzetten in een aanmerkelijke opbrengst. 

Helaas zorgen nu de dramatische en onzekere situatie in de wereldpolitiek en haar economie voor aanhoudende hoge energie- en transportkosten. Daarnaast zijn er i.v.m. de schaarste wederom behoorlijke prijsstijgingen van hulp- en grondstoffen. Sommige producenten moeten er nu voor kiezen hun producties tijdelijk stil te leggen, omdat men de kostenstijgingen niet langer kan en wil doorbelasten. De papierfabrieken die wel blijven produceren, verhogen praktisch allemaal hun prijzen, maar op dit moment is de grootste zorg dat er voldoende papier beschikbaar komt die de vraag in de markt afdekt.  

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze marktsituatie voor iedereen moeilijk is. Met het gehele IGEPA team doen wij ons uiterste best om onze klanten zoveel mogelijk te ondersteunen. Echter willen wij  iedereen op het hart drukken om rekening te houden met nog steeds lange levertijden, stijgende prijzen en beperkte beschikbaarheid. Gezien de onrust in de wereld op dit moment, verwachten we niet dat deze marktsituatie op korte termijn zal veranderen.  

Neem contact met ons op.

Als er vragen zijn over de aanpassingen, wijzigingen in de lopende orders en/of prijsafspraken dan helpen onze commerciële medewerkers je graag verder.

Verkoopbinnendienst IGEPA Paper & Print