UPM Communication Papers

Duurzaam bosbeheer door HOLMEN Forest

 

Bossen vormen de basis van de onderneming HOLMEN Forest. Door het kweken en actief onderhouden van bomen creëren ze waardevolle bossen die bijdragen aan een beter klimaat.

In het bos moeten meerdere belangen met elkaar worden verzoend: bosbouw, rendierhouderij, de jacht en buitenactiviteiten. Tegelijkertijd bieden de bossen een leefgebied voor dieren en planten. Op deze manier cultiveren, beheren en gebruiken ze de bossen om deze belangen in evenwicht te brengen en de groei voor een duurzame toekomst te vergroten.

Het uit eigen productie verkregen stamhout verfijnen ze tot houtproducten voor klimaat-slim bouwen, duurzame verpakkingen, boeken en tijdschriften.

De bosrotatieperiode

Kwekerij The Navigator Company

Het volume stamhout wordt opgebouwd over een periode van 70-90 jaar en na de oogst begint dan weer een nieuwe groeicyclus. In de eerste jaren direct na de oogst vinden de belangrijkste bosbouwactiviteiten plaats. 1. De grond wordt voorbereid en geregenereerd door te planten of direct te zaaien. 2. De hoeveelheid jonge bomen wordt uitgedund om de geselecteerde bomen de beste ontwikkelingsmogelijkheden te geven. 3. Het duurt ongeveer 10-30 jaar voor de volgende uitdunning plaatsvindt en de grond wordt bemest om de groei te stimuleren. 4. Actief en duurzaam onderhoud volgt voor de voorbereiding op de toekomstige 5. oogst.

De sleutel is om de bossen zo evenwichtig mogelijk te beheren met een goed jaarlijks rendement en voor een stabiele groei in de loop van de tijd. Uiteindelijk moeten de klanten van het bedrijf vanuit het oogpunt van duurzaamheid en bescherming van de biodiversiteit de houtproducten met een gerust hart kunnen gebruiken.

HOLMEN Forest is een business unit binnen de HOLMEN Group. Ze beheren de bossen voor o.a.  HOLMEN's  eigen papier- en kartonfabrieken die voor IGEPA de merken Invercote, Incada, Inverform en Holmen TRND produceren.

Voor meer informatie bezoek HOLMEN Forest

 

Invercote Incada inverform Holmen TRND

Deel dit artikel