Duurzaamheid 

Klaar om te handelen

De transitie naar een duurzamere economie is de centrale maatschappelijke uitdaging van deze tijd. IGEPA Nederland ondersteunt het doel van de Verenigde Naties om de wereldwijde, door de mens veroorzaakte temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius. Als totaalleverancier van Paper & Print, Office, Visual Communication en Packaging is IGEPA Nederland de schakel tussen producent en verbruiker. In deze rol willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en een voorbeeldfunctie vervullen. IGEPA Nederland heeft duurzaamheid in haar strategie opgenomen. Onze stakeholders mogen dit van ons verwachten. We zijn er klaar voor om in actie te komen.

Gericht op waar we het verschil kunnen maken

Waar ligt onze uitdaging voor duurzamer ondernemen? Om zo veel mogelijk impact te kunnen maken, hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en strategische keuzes gemaakt. We sluiten ons aan bij het Global Compact Initiative van de Verenigde Naties om onze inzet te onderschrijven. Onze visie voor duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd in het gehele bedrijf. Bij de strategische oriëntatie hebben we interne en externe stakeholders gevraagd en de volgende hoofdthema's gedefinieerd:

  • Verminderen van emissies en energieverbruik
  • Efficiënter omgaan met hulpbronnen en materialen
  • Supply Chain transparant maken
  • Respecteer de mensenrechten
  • Productveiligheid
  • Communiceer oprecht

Om dit te bereiken richten we ons op twee onderwerpen: klimaatbescherming en duurzaam inkopen. Onze inkoopafdeling maakt gebruik van de goede en langdurige leveranciersrelaties en pakt onze duurzaamheidseisen aan door middel van een Gedragscode voor Leveranciers. Wij beschouwen gerecycled papier en papier met gecertificeerde oorsprong, als duurzaam verkregen papier dat voldoet aan de eisen van FSC®, PEFC of vergelijkbare normen.
Over het jaar 2023 zullen we voor het eerst onze broeikasgasemissies volledig registreren in overeenstemming met het Greenhouse Gas (GHG) Protocol in drie categorieën: Scope 1 omvat de directe emissies van de IGEPA, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het eigen (vracht)wagenpark. Scope 2omvat indirecte emissies als gevolg van ingekochte energie. Als groothandelsbedrijf hebben we de grootste impact in Scope 3: dit geldt voor alle andere emissies die zich voordoen in de waardeketen. Voor de jaren 2024 en verder gaan we meetbare reductiedoelstellingen bepalen.

Daarnaast wil IGEPA Nederland een bijdrage leveren aan het behoud van hulpbronnen door het verbruik van materialen op al onze locaties te registreren. Voor 2024 zullen we passende maatregelen treffen om het materiaalverbruik te verminderen. Ook stimuleren we het hergebruik en/of recycling van materialen.

We zullen jaarlijks transparant rapporteren over onze duurzaamheidsdoelstellingen en onze vooruitgang in overeenstemming met de internationaal erkende normen van het Global Reporting Initiative (GRI).

 

Om duurzame ontwikkeling op economisch, ecologisch en sociaal niveau wereldwijd te bevorderen, hebben de Verenigde Naties 17 doelen gedefinieerd - de Sustainable Development Goals (SDG's). Onze strategische focus ligt op het verminderen van de CO²-uitstoot in de gehele waardeketen en het opzetten van duurzame inkoop. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de twee duurzaamheidsdoelen: SDG 12 "Verantwoorde consumptie en productie" en SDG 13 "Klimaatactie".

 

Download hier ons FSC®-certificaat

Download hier ons PEFC-certificaat

Als u vragen of suggesties heeft over onze inzet voor duurzaamheid, neem dan contact op met duurzaamheid@igepa.nl