UPM Communication Papers

Producent - UPM Communication Papers

UPM Communication Papers heeft zich aangesloten bij The Climate Pledge. Deze sector overschrijdende gemeenschap van bedrijven van wereldklasse werken samen om de klimaatcrisis te doorbreken en de industrie koolstofarm te maken. UPM is als eerste bosbouwbedrijf uitgenodigd om lid te worden. De aangesloten bedrijven engageren zich om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs ruim van tevoren te halen.

UPM Nordland Papier bouwt nieuwe warmtekrachtcentrale.

UPM Nordland papier, een van de in totaal 14 papierfabrieken binnen UPM in Dörpen Duitsland, behoort vandaag tot de grootste grafische papierproducenten in Europa. De bouw van een nieuwe warmtekrachtcentrale is een stap in lijn met de doelstelling van UPM om de CO2-uitstoot in 2030 met 65% te verminderen. Momenteel wordt alle elektriciteit die de fabriek nodig heeft van het net afgenomen. De nieuwe centrale zal de warmtevraag van de fabriek dekken en de afvalwarmte, omgezet in elektriciteit, doorleveren aan het Duitse netwerk. Deze extra elektriciteit gaat bijdragen aan de stabiliteit van het openbare elektriciteitssysteem. Men verwacht dat de warmtekrachtcentrale in het derde kwartaal van 2022 operationeel is. 

UPM Communication Papers produceert voor IGEPA het MaxiOffset, MaxiscriptMaxiSatin en MaxiGloss, het UPM Digi en het New Future office papier.

 

Bezoek UPM Nordland Papier

grid1
grid1

Deel dit artikel