Recyclen met Igepa

Bij Igepa zijn we toegewijd aan duurzaamheid en het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Daarom zijn we er trots op dat we voor het ACP afvaleen recyclingprogramma hebben geïmplementeerd in onze dagelijkse activiteiten. We recyclen niet alleen ons eigen zaagafval, maar ook hebben we de mogelijkheid afval van klanten op te halen van alle Aluminium Sandwich Panelen, zoals B-bond, Dibond en Dilite. 
Dit afval wordt ingezameld in grote afvalcontainers en wordt vanuit ons magazijn in Tiel naar de afvalverwerker in Nederland gebracht. 

 

 

Hoe werkt dit recycling proces?

In het algemeen kunnen we stellen dat aluminium afvallen met > 30% verontreiniging eerst voorbewerkt moeten worden (lees; zoveel mogelijk verwijdering van verontreinigingen) om door smelterijen te kunnen worden ingezet als grondstof.
Teneinde tot de meest economische recycling-methodiek voor deze complexe/samengestelde aluminium restmaterialen te komen, hanteren wij voor het type B-bond-afval (met 25-35% aluminiumaandeel) een pyrolyse-proces.
Dat betekent dat de aangeleverde materialen eerst worden geschredderd.
Primaire doel hiervan is om een tot een homogene stukgrootte van het materiaal te komen, waarmee een efficiënte vulling/doorloop van de/het pyrolyse-installatie/proces en dus verwerking kan worden gerealiseerd.
Daarnaast kunnen we hierbij eventuele andere metallische aanhechtingen (denk aan een bijv. ijzeren schroefjes o.i.d.) verwijderen.

Dan wordt het materiaal in een pyrolyse-oven gebracht, waar het in een afgesloten, zuurstofarme omgeving wordt verwarmd tot 400-450 graden Celsius.
Tijdens dat proces worden organische aanhechtingen, zoals bijv. kunststof, door vergassing omgezet in warmte.
Deze warmte wordt weer hergebruikt (eventueel door omzetting naar elektriciteit) in nuttige energie waarop de installatie energie-neutraal kan draaien.

Dus door vergassing van organische aanhechtingen van kunststoffen, lak, etc., blijft er uiteindelijk schoon en blank aluminium over als output van het proces.
Deze output  is zeer geschikt voor smelterijen als vervangende grondstof van primair aluminium en wordt dus volledig gerecycled.

De verwerkende smelterijen produceren bijv. weer ‘walsblokken’ waarvan weer aluminium plaatmateriaal geproduceerd kan worden (o.a. voor B-bond-productie, gevelbekleding, automotive-onderdelen, etc. etc.), of bijv. ‘billets’ waarvan profielen geextrudeerd worden (o.a. voor kozijnen, allerlei stripjes en zelfs carrosserien van vrachtauto’s, etc.etc.).

Recycling van aluminium restmaterialen betekent richtinggevend een besparing van 90-95% energiekosten t.o.v. het produceren van primair aluminium.

Daarnaast is hergebruik van gerecycled aluminium onbeperkt mogelijk zonder dat er kwaliteitsverlies ontstaat (i.t.t. bijv. ijzerschroot).

 

Wil jij ook jou ACP afval inzamelen?

Wij hebben afvalbakken waar alleen ACP afval wordt ingezameld. Dit zijn bakken van 250 cm x 120 cm (maat L) of bakken van 120 x 120 cm (maat M).
Helaas hebben wij geen onbeperkte voorraad van deze bakken en daarom streven we ernaar alleen bakken te plaatsen bij klanten die deze bak elke maand kunnen vullen.
Red je dat niet? Dan hebben we ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld pallets met ACP/B-Bond/Dilite/Dibond afval op de halen. 
Het is dan wel van belang dat de pallets of bijvoorbeeld zelfgefabriceerde bakken goed te handelen zijn voor ons transport.
Daarbij mogen de platen voorzien zijn van folie of prints, maar uiteraard geen ander afval of sandwich panelen met stalen toplagen.
 
Informeer hier naar de mogelijkheden.